top of page
renenergi.jpg

Norsk Teknisk Museum

Vi har laget flere utstillinger for Teknisk Museum, men den største er "Ren Energi" i 2007 som involverte 5 forskjellige installasjoner. Den største og merst resurskrevende av disse var Vannkraft-modellen ( bildet ). Denne besto av 2 fullt fungerende vannkraftverk, hvor deltakerene konkurrerte om å lage mest mulig energi på 20 sek. Vankraft-modellen var lenge den mest populære enkelt-atraksjonen i museumet.

Vi lagde også en vesentlig innstallasjon i den prisbelønte utstillingen "Klima X", samt endel andre mindre bidrag.

E-Co energi var sponsor av Ren Energi og vi lagde flere versjoner av Vannkraftmodellen for de senere.

bottom of page