top of page

Circular Ways er et annerledes rekrutteringsbyrå som kobler næringsliv med mennesker i utenforskap eller til omskolering med spissede sertifiseringer mot det sirkulære skiftet.

Vi fungerer som en brobygger og tilrettelegger mellom offentlige instanser og næringslivet når arbeidsplasser skal skapes.

Katerina Medbøe Eriksen er Circular Ways daglig leder og gründer.

To designere  jobber for Circular ways på regular basis:

Olaug Storlid, koseptdesigner ( design2notice ) * 

Eytor Sigurbergsson, multikunstner ( eytor.no )

Ta kontakt! Tlf. 470 31 603  circularways@gmail.com

Cirular Ways sin metodebaserte plattform bidrar til å løse to samfunnsproblemer, miljøets ressursknapphet og overforbruk, samt sosial ekskludering i jobbmarkedet.

 

Circular Ways omfatter utvikling av nye utdanninger, sertifiseringer, fysiske arbeidsplasser, menneskelige koblinger på tvers av erfaringer og alder, og jobbmuligheter for ulike grupper i utenforskap. Vi har som hovedmål å bruke sirkulære tankesett og modeller til å skape inkluderende samlingsplasser og økt interesse for miljø, nye næringer og arbeidsplasser.

 

Plattformen skal effektivt sette ressurser i ømløp gjennom en kombinasjon av nye sertifiseringer i samarbeid med næringsliv i omstilling og grønne startups, egne prosjekter med design av restavfall som tre, plast og tekstil og miljøaktiviteter retten mot framtida, nemlig eldre, barn og unge. 

Katerina Medbøe Eiriksen er daglig leder og eier av Circular Ways, medeier i  Kompass & Co og Splint.

Katerina er foretningsutvikler, jobber som coach og er utdannet skuespiller og regissør. Hun er en gründer og inspirator med dyp engasjement i sosial entreprenørskap og ungdomsarbeid. Videre har hun erfaring både fra restaurantbransjen, psykisk helse og rusinstitusjon.

image0.jpeg

Circular Ways gir glemte ressurser ny verdi og mulighet. 

      “Vi resirkulerer både mennesker og materialer”

 

Våre designere får mulighet til å lage high-end interiør-konsept av gjenbruksmaterialer og samtidig bli en viktig stemme for glemt kompetanse og nye muligheter.

Vi utvikler nye sirkulære markeder med synergier på tvers av sektorer med inkluderende medvirkning hvor vi fremhever tapt human kapital som en stor del av verdikjeden.

  Ta kontakt! tlf. 470 31 603  katerina@circularways.no

CWLOG1okt_liten_edited.png

Eytors webside: trykk her!

bottom of page